NEIZMIRENE OBAVEZE – Lista dugovanja prema dobavljačima. Daju se samo otvorene stavke koje dospevaju u određenom periodu. Može se dobiti dinarski ili devizni izveštaj.