NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA – Ovaj izveštaj daje spisak nenaplaćenih potraživanja od kupaca. Zadaje se vremenski interval u kome se gledaju neplaćene stavke, tip partnera i minimalni iznos koji je interesantan. Na primer, ako se zada interval 01.01-31.01, dobiće se izveštaj za sve otvorene stavke koje dospevaju za naplatu u ovom intervalu. Ukoliko se za iznos zada 100, dobiće se svi kupci čiji ukupan dug prelazi 100 dinara. Korišćenjem ovog izveštaja se dobija očekivani priliv na određeni dan. Devizna verzija ovog izveštaja dug po fakturi određuje po kursu ref.valute na dan fakturisanja, a ukupno naplaćeno računa kao zbir deviznih protivvrednosti na dan uplate. Dug je razlika ove dve vrednosti.

Opcija OSTALE STAVKE služi za prikaz nenaplaćenih potraživanja koja NISU ušla u izveštaj. Svaka takva stavka je označena sa <X>.

Opcija NEGATIVNE OTV.STAVKE služi za prikaz negativnih otvorenih stavki (na primer, povraćaji, …). Ove stavke se normalno preskaču, ali ako se ova opcija uključi, prikazuju se ravnopravno i negativne stavke. Moguće je filtriranje po dimenzijama.

Opcija DOSPELE STAVKE IZ PRETHODNOG PERIODA služi za prikazivanje stavki koje su dospele u periodu pre zadatog. Na primer, ako postoji otvorena stavka koja je dospela 15.01.209. a izveštaj se radi za 01.01.2021-31.01.2021. ova stavka se neće prikazati ako se isključi opcija, u suprotnom se prikazuje.

NAPOMENA: Izveštaj treba tražiti samo za jednu godinu jer se u suprotnom mogu dobiti nelogični rezultati.