NENAPLAĆENE FAKTURE (EXPORT) – Ovaj izveštaj daje sve otvorene fakture sa sledećim podacima:

– Komercijalista, Kupac, Status kupca, Broj fakture, Datum fakture, Valuta, Iznos fakture, Iznos plaćeno.