NOTES

Notes služi za privatne beleške koje se posebno vode za svakog korisnika. Može se aktivirati u bilo kom trenutku rada programa, pritiskom na kombinaciju tastera Alt-N. Tekst se unosi standardnim komandama. Ukoliko vam notes smeta da vidite podatke sa ekrana, možete ga pomerati po ekranu kombinacijom tastera Alt i tastera sa strelicama. Sadržaj notesa se može štampati komandom F5.