OBRT – Za zadati interval, magacin i registratore internih naloga, računa se početno stanje, ulaz, izlaz i tekuće stanje. Prosek i obrt se računaju po formuli:

PROSEK = (POČ.STANJE + TEK.STANJE) / 2
OBRT = IZLAZ / PROSEK

Ukoliko se izveštaj traži za manje od godine dana, za izlaz se uzima proporcionalna vrednost.