ODJAVE KOMISIONE ROBE – Ovaj izveštaj daje za određeni vremenski interval, tipove artikala i JEDAN izabrani magacin spisak prodatih artikala,
ukupnu vrednost, tekuće stanje, kao i nabavnu vrednost prodate robe.