ODJAVE PO DOBAVLJAČU – Za zadati period i izabranog dobavljača i magacin, daje se spisak svih prodatih artikala izabranog dobavljača.