ZATVARANJE KARTICA – Ova opcija resetuje sve analitičke kartice i svaku ponovo zatvara po zadatom algoritmu. Može se birati tip partnera za koje se zatvaraju kartice.

KOPIRANJE PRESEKA U CLIPBOARD – Ova operacija radi isto što i presek kartica, ali za razliku od nje NE briše postojeće kartice, već samo saldo ili otvorene stavke upisuje u clipboard, odakle se može učitati u proizvoljan program.

UČITAVANJE PODATAKA IZ CLIPBOARDA – Ovom operacijom se podaci o preseku iz clipboarda kopiraju u tekuće podatke. Bira se registrator raznih knjiženja u koji se smeštaju podaci i metod selekcije partnera: po šifri ili po ID broju.

PREKNJIŽAVANJE PARTNERA U OBJEKAT – Ova opcija služi da se dokumenta koja su greškom proknjižena na pojedinačnog kupca preknjiže na objekat od nekog drugog kupca. Preknjižavaju se fakture, otpremnice, knjiženja u karticama i u glavnoj knjizi. NAPOMENA: posle knjiženja kartice oba partnera NEĆE biti automatski zatvorene, pa ih je neophodno zatvoriti!

PREKNJIŽAVANJE OBJEKTA U OBJEKAT – Ova opcija služi da se dokumenta koja su greškom proknjižena na objekte nekog kupca preknjiže na objekat od nekog drugog kupca. Preknjižavaju se fakture, otpremnice, knjiženja u karticama i u glavnoj knjizi. U karticama će biti preknjižene samo zaduženja po fakturama, ne i uplate! NAPOMENA: posle knjiženja kartice oba partnera NEĆE biti automatski zatvorene, pa ih je neophodno zatvoriti!

RAČUNANJE BONUSA – Na osnovu svih uplata u zadatom periodu, traže se plaćene fakture. Ukoliko su fakture plaćene u roku (sa zadatom tolerancijom), uplate ulaze u bonus tog kupca. Komanda F4 računa po uplatama bonuse i formira tabelu. Iznosi iz tabele se dalje mogu upisati po svakom kupcu komandom F6 u polje BONUS na osnovu koga se kasnije može odrediti popust ili neka druga pogodnost prema kupcu. Postoji i komanda Ctrl-F6 koja smanjuje već upisani bonus. U bonus ulaze selektovane stavke, stavke se mogu selektovati/desektovati komandom Tab ili F2/F3.