OSNOVNA SREDSTVA SA KARTICAMA – Štampanje svih kartica osnovnih sredstava u određenom periodu.

SPECIFIKACIJA PROMENA NA OSN.SRED – Specifikacija svih OS koja su imala izmene u zadatom periodu. Sve izmene se razvrstavaju u dve kolone: pribavljena i otuđena OS.

OS PO MESTU – Spisak osnovnih sredstava po izabranom mestu. Uzimaju se sva osnovna sredstva koja imaju promene do zadatog datuma.

OS PO RADNICIMA – Spisak radnika sa zaduženim OS.

EXPORT OS – Eksport podataka o osnovnim sredstvima. Zadaje se interval, kao i kolone koje se eksportuju. Eksportuju se inv.broj, šifra, bar-kod, naziv, por.grupa, am.grupa, konto, količina, dat.nabavke, poč.stanje, dat.aktiviranja, konto, osnovica, otpis…

EXPORT OS 2 – Inv.broj, šifra, bar-kod, naziv, am.grupa, proc.am, por.grupa, proc.por.gr, konto, mesto, dat.nabavke, dat.aktiviranja, poč.stanje, ispravka.

PROVERA POPISA OS – Ovaj izveštaj na osnovu kartica OS generiše rekapitulaciju na osnovu koje se mogu proveriti urađeni obračuni. Više detalja možete naći na ovom linku:

https://wings.rs/osnovna-sredstva-provera-obracuna/

AMORTIZACIJA STALNIH SREDSTAVA (POA) – Zakonski obrazac za novi metod poreske amortizacije.