Osnovna sredstva koja pripadaju grupi 1 se otpisuju pojedinačno, a obračun amortizacije se radi zajedno sa knjig.amortizacijom. Rezultat se može videti u kartici OS (skroz desno) i u izveštaju o popisu, Popis za grupu 1. Na primer:

Datum    Osnovica  PA   Otpis 
-------------------------------------- 
31.12.12.  40.000      24.240 
31.12.13.        2,5   1.000 
31.12.13   40.000      25.240 

Ovde se za godinu dana osnovica amortizije sa 2,5 procenata i to daje novi otpis. Ako se u toku godine menja vrednost osnovnog sredstva, uzima se da je promena nastala narednog 01. u mesecu (bez obzira na podešavanje, uvek se računa po mesecima). Na primer:

Datum    Osnovica  PA   Otpis 
-------------------------------------- 
31.12.12.  40.000      24.240 
15.06.13   3.000 
31.12.13.        2,5   1.037 
31.12.13   43.000      25.277 

Ovde se računa amortizacija za 6 meseci na 40.000, a preostalih 6 meseci na 43.000.

Poseban primer je kada se na izmenu NE primenjuje poreska amortizacija. Na primer, radi se procena OS i dolazi do povećanja vrednosti, ali se ona ne računa u poresku amortizaciju. Takvo povećanje se označava oznakom BEZ POR.AMORT.

Datum    Osnovica  PA   Otpis 
-------------------------------------- 
31.12.12.  40.000      24.240 
15.06.13   3.000          BPA 
31.12.13.       2,5   1.000 
31.12.13   40.000      24.240