Ova opcija je predviđena za unos raznih stavki u operativnu evidenciju partnera. Mada se može koristiti za razne namene, prvenstveno je namenjena knjiženju dokumenata koji nisu predviđeni za unos u operativnoj evidenciji. Na primer, početna stanja, kao i sva ostala ručna knjiženja. Sve stavke koje se unesu u ove naloge automatski se upisuju u operativnu analitiku. Pre unosa naloga neophodno je uneti podatke o registatorima:

F2 – Kreiranje novog registratora naloga. Ukoliko se u registratoru knjiže devizna knjiženja, treba uključiti opciju „devizno“.

F3 – Brisanje registratora naloga

F4 – Izmena registratora

Ctrl-F4 – Popunjavanje oznake dokumenta podacima iz prošle godine. Ova opcija analizira stavke iz prethodne godine, pa na osnovu određenog partnera, broja dokumenta i datuma valute vezuje stavke iz početnog stanja sa dokumentima iz prethodne godine.

Alt-Up – Pomeranje registratora na gore

Alt-Down – Pomeranje registratora na dole

Enter – Pregled naloga u registratoru