OSTVAREN BROJ BODOVA – Za zadati period se daje lista fakturisanih artikala po vrstama. U nastavku se daje broj osvojenih bodova koji se može zadati po svakoj vrsti (Alt-F8).