OTPREMNICE BEZ FAKTURA

Daje spisak otpremnica za koje nije
napravljena odgvarajuća faktura.