OTPREMNICE – REGISTRATORI

Sve otpremnice se mogu razvrstati po registratorima. Svaki registrator ima svoju nezavisnu numeraciju otpremnica, ali su sve otpremnice ravnopravne, bez obzira na registrator kome pripadaju. Za rad sa registratorima se koriste sledeće komande:

Enter – Pregled otpremnica u registratoru.

F2 – Kreiranje novog registratora. Za svaki registrator se zadaju sledeći parametri:

NAZIV – Naziv registratora.

PREFIKS – Prefiks koji će se koristiti prilikom knjiženja.

MAGACIN – Magacin koji će se nuditi prilikom izrade dokumenta.

REG.FAKTURA – Registrator faktura

REALIZACIJA – Način realizacije dokumenata iz tekućeg registratora.

TIP PARTNERA – Ako se navede, označava status partnera koji se nude prilikom kreiranja dokumenata.

TIP DOKUMENTA – Ako se navede, predstavlja podrazumevani tip dokumenta u tom registratoru.

ELEMENTI OTPREMNICE – Izbor polja koja se unose za svaki dokument. Ukoliko nije izabrano ni jedno polje, koristi se globalna promenljiva „elementi otpremnice“.

F3 – Brisanje registratora sa otpremnicama.

F4 – Izmena podataka za registrator.

F7 – Traženje registratora po delu naziva

F8 – Pregled statistike o nalozima.

F9 – Realizacije otpremnice na osnovu njenog ID broja. Ukoliko broj nije ispravan, izdaje se odgovarajuće upozorenje.

– Pomeranje registratora na gore

+ – Pomeranje registratora na dole