PAKOVANJE BAZE PODATAKA

Baza podataka je sastavljena iz tabela u kojima se čuvaju razni podaci. Kada se u programu zada opcija za brisanje nekog podatka, podatak u bazi se ne briše, već se na njega stavlja samo interna oznaka da je obrisan, a tek pakovanje baze podataka fizički briše taj podatak. Time se omogućava vraćanje greškom izbrisanih podataka. Opcija pakovanja fizički briše podatke označene za brisanje. Time se značajno ubrzava rad, jer sistem ne troši vreme na „skrivanje“ i obradu nepotrebnih, izbrisanih, podataka.