PARTNERI DODELJENI KOMERCIJALISTI

Svaki partner može biti dodeljen određenom komercijalisti. Ova tabela ispisuje spisak partnera koji su dodeljeni izabranom komercijalisti.

F5 – Štampanje spiska kupaca sa adresom i telefonima

Shift-F5 – Štampa spiska kupaca koji su imali promet