PAZAR PO KOMERCIJALISTIMA – Osim pazara po firmama, daje se i tabela naplate i isplaćenih sredstava. Važi slična napomena kao i za izveštaj PRODAJA PO KOMERCIJALISTIMA.