PDPO/S

Evidencija PDPO/S poreskih prijava. O tome kako se i kada obračunava ovaj porez, možete naći dodatne informacije na adresi:

www.neobilten.com/porez-po-odbitku-na-prihode-od-usluga-n/

Pre ove opcije možete da kreirate novi obračun (F2), izbrišete (F3) ili izmenite (F4) postojeći obračun. Za svaki obračun treba zadati propisane podatke (podaci o prijavi, podaci o isplatiocu, primaocu, itd). Unos se odvija preko sledeće forme:

pdpo-1

Kada se unesu svi podaci, prijava se može štampati komandom F5. Papirna verzija prijave se koristi samo interno, PU prihvata isključivo prijave u elektronskom obliku (XML) koji se dobija komandom Ctrl-F9. XML prijava se šalje na server PU i tada se dobija BOP za uplatu, slično kao kod objedinjene naplate. Kada se dobije BOP, komandom F9 možete generisati nalog za plaćanje.  Obračun na kraju treba zaključati komandom „Z“.

Mogu se koristiti sledeće komande:

F2 – Kreiranje nove PDPO/S poreske prijave. Zatim se redom unose svi neophodni podaci.

F3 – Brisanje prijave.

F4 – Izmena podataka na prijavi.

F5 – Štampanje PDPO/S prijave.

pdpo-2

Ctrl-F9 – Generisanje propisanog XML formata za slanje PU.

F9 – Kreiranje naloga za prenos po odgovarajućoj PDPO/S prijavi.

Z – zaključavanje prijave.