PERIODIČNO BRISANJE PODATAKA

Ova opcija omogućava da se podaci koji se popunjavaju u zavisnosti od vremena (svi podaci vezani za neki datum) periodično brišu. Prvo se zadaje interval u kome se podaci brišu, a zatim se iz tabele svih tabela biraju tabele koje treba brisati. Posle brisanja treba upotrebiti opciju pakovanja baze podataka.