PLAĆANJE KOMISIONE ROBE

Kada se komisiona roba proda i plati ili vrati komintentu, potrebno je evidentirati nastalu promenu i odštampati na odgovarajućem obrascu (Evidencija prodate, plaćene i vraćene robe). Prvo se iz spiska ulaznih dokumenata izabere odgovarajući dokument, a onda se u koloni VRAĆENO evidentira količina robe koja je vraćena komintentu, a u koloni ISPLAĆENO isplate prema komintentu. Ukoliko je isplata/vraćanje izvršeno iz više puta, sve transakcije se posebno registruju. Komandom F4 se dobijaju sve stavke vezane za izabrani artikal. U dobijenoj tabeli se mogu brisati greškom unesene stavke komandom F3.

Komandom F5 se dobija obrazac KR-1 o prodatoj i plaćenoj robi. Tasterom F2 može se popuniti čitav obrazac jednim potezom: podrazumeva se da su sve stavke plaćene i da nije bilo ranijeg plaćanja/vraćanja robe. Ukoliko se plaćanje ne vrši istog dana, komandom F8 može se promeniti datum plaćanja, što se vidi u statusnoj liniji.