PLAN PRODAJE – Za zadati vremenski period i izabrane artikle daje se za svakog komercijalistu pregled prodaje (za artikal se uzima prvih 8 karaktera dodatnog naziva), u sledećem redu se daje unapred zadati plan prodaje i u poslednjem procenat ostvarenja plana.