PLANIRANJE PROIZVODNJE

Ova opcija služi za planiranje nabavke sirovina. Prvo se na osnovu otvorenih radnih naloga računa koliko proizvoda treba proizvesti, pri čemu se umanjuju količIne za ono što je već proizvedeno. Svaki nalog mora imati tačNo jedan proizvod. Zatim se određuje koliko je sirovina potrebno za tu proizvodnju. Potrebne sirovine se na osnovu norme po satu (mora se uneti na radni nalog) raspoređuju po danima počev od sutrašnjeg u odnosu na sistemski datum. Uzima se da radni dan ima 8 sati i da su radni dani svi dani osim nedelje. Potrebne količine se umanjuju za trenutne zalihe u magacinu sirovina. Zatim se ispisuje tabela po danima/nedeljama ili mesecima (komande 1, 2, 3) sa količinama sirovina koje je potrebno naručiti. Koriste se i sledeće komande:

1, 2, 3, 7 – Izmena pregleda po danima, nedeljama ili mesecima

F5 – Štampanje tabele

F6 – Kopiranje potrebnih količina za naručivanje u modul za nabavku.