Svaki obračun plata se radi za određeni skup radnika. U ovom pregledu se definišu radnici koji ulaze u obračun. Oni u tabeli imaju oznaku „√“ koja se može skinuti/postaviti tasterom Tab. Osim toga, za svakog radnika se vezuju podaci kao što su osnovni koeficijent, koeficijent po minulom radu, kao i ostali parametri koji su definisani modelom obračuna. U ovoj tabeli se direktno mogu menjati ovi parametri i to samo za izabrani obračun.

F2 – Selektovanje svih radnika

F3 – Brisanje svih oznaka i isključivanje radnika iz obračuna. UPOZORENJE: ova operacija briše i SVE podatke koje ste eventualno uneli za obračun.

F4 – Unos parametara radnika vezanih za obračun.

Alt-F4 – Import podataka iz drugih obračuna i izmena podataka po formuli.

F5 – Štampanje obračuna za jednog radnika.

Shift-F5 – Štampanje tekućeg i prethodnog obračuna

Alt-F5 – Štampanje skraćenog obračuna.

Ctrl-F5 – Štampanje sistemskog obračuna

Ctrl-F6 – Učitavanje podataka iz eksternih datoteka.

F7 – Traženje radnika po delu naziva, JMBG, adresi, telefonu…

Shift-F7 – Nastavak traženja.

Ctrl-F7 – Selektovanje radnika po izabranom statusu.

Alt-B – Kalkulator za preračun bruto – neto. Uzimaju se u obzir parametri obračuna, kao i parametri radnika (recimo, da li je radnik penzioner).