Izmena kolone po formuli – Upis određenog izraza u kolonu obračuna. U najjednostavnijem slučaju ova opcija se koristi kada treba za sve radnike upisati određenu vrednost. Na primer, ako se u koloni sa toplim obrokom upiše izraz „1690“, cela kolona biće automatski popunjena. U ovoj koloni se mogu koristiti i sve promenljive koje su dostupne prilikom kreiranja modela obračuna. Ukoliko se za radnu jedinicu umesto znaka „-“ izabere radna jedinica, onda se prepis vrednosti radi za sve radnike iz izabrane RJ. Opcija „proporcionalno satima“ omogućava da se zadati iznos koriguje proporcionalno ostvarenim satima u obračunu.

Učitavanje kolone iz drugog obračuna – Kopiranje podataka iz nekog od prethodnih obračuna. Mogu se kopirati sve kolone osim prve četiri.

Računanje bonusa – Računanje bonusa na osnovu izabranog obračuna (samo na koloni „bonus“). Prvo treba u kolonu BONUS upisati bonus u procentima. Zatim se ovom komandom dobija spisak svih obračuna, iz koga se bira jedan. Bruto zarada uvećana za minuli rad iz izabranog obračuna se množi zadatim koeficijentom (bonusom) i rezultat se upisuje u kolonu BRUTO DODATAK, što predstavlja iznos bonusa.

Dopuna zarade – Ova opcija omogućava da se svim radnicima koji imaju zaradu ispod minimalne osnovice za obračun doprinosa ili minimalne neto zarade dodeli „bruto dodatak“ tako da ukupan iznos zarade bude na nivou jednog od ova dva minimuma. NAPOMENA: ova opcija može da koriguje samo iznos koji se odnosi na zaradu, ne i naknade tipa bolovanje i sl.

Naknada za prevoz – Računanje naknade za prevoz na osnovu zadatog punog iznosa i satnice u određenom obračunu. Prvo se zadaje pun iznos prevoza za ceo mesec i biraju se sati za koje se isplaćuje prevoz. Na kraju se bira obračun iz koga se uzimaju sati. Za svakog radnika se zatim računa iznos naknade za prevoz u skladu sa ostvarenim satima.