PLATE – ISPLATNE LISTE

ŠTAMPANJE OBRAČUNA – Za svakog radnika se daje isplatna lista sa svim elementima obračuna.

ŠTAMPANJE OBRAČUNA (2) – Isplatna lista koja se daje za isplate u više delova.

OBRAČUN PO RJ – Isplatni listići razdvojeni po radnim jedinicama

POREZI I DOPRINOSI PO OPŠTINAMA – Rekapitulacija svih poreza i doprinosa, pri čemu se ZAP, PIO, PZAP i PPIO razvrstavaju po opštini rada, a POR, FOND, ZO i PZO razvrstavaju po opštini stanovanja.

REKAPITULACIJA SA POREZIMA I DOPRINOSIMA – Dobija se lista radnika a za svakog se daje bruto plata, porezi i doprinosi, neto, obustave i iznos za isplatu.

POREZI I DOPRINOSI PO RJ – Rekapitulacija poreza i doprinosa po svakoj radnoj jedinici.

PROSEČNA ZARADA ZA TRI MESECA – Ovaj izveštaj omogućava kontrolu obračuna tromesečnog proseka zarada tako što za zadati datum uzima zarade za zadnja tri meseca i njihov prosek. Na izveštaju se prikazuju svi radnici koji su uključeni u tekući obračun zarada. Posebna sistemska opcija omogućuje da se iz tog proseka isključi „bruto dodatak“.

UKUPNA SATNICA – Daje se ukupna cena sata po svakom zaposlenom u obračunu.

DETALJNA REKAPITULACIJA – Ovaj izveštaj daje rekapitulaciju obračuna po radnicima, pri čemu se mogu birati elementi koji će biti prikazani, format brojeva. Može se birati prikaz svih radnika, onih sa osnovicom ispod minimalne, ili iznad maksimalne.

REKAPITULACIJA SA AKONTACIJOM – Za izabrani obračun se daje rekapitulacija sa akontacijom.