PLATE – ISPLATNE LISTE

Kao rezultat obračuna, program omogućava štampanje raznih listi:

ISPLATNA LISTA – Isplatna lista za sve radnike. Poseban slučaj je lista po radnim jedinicama.

LISTA NETO – Spisak radnika sa neto iznosima.

ISPLATNA LISTA UKUPNO – Neto lista po RJ, sa akontacijama

LISTA NETO I OBUSTAVE – Lista radnika sa neto iznosima i obustavama

LISTA NETO PO RJ – Po radnim jedinicama

LISTA PO NAČINIMA ISPLATE – Lista radnika po načinima isplate. Za svakog radnika se ispisuje broj računa na koji se uplaćuje zarada, a ako je u načinima plaćanja definisana „zbirna uplata“, ispisuje se poziv na broj, odnosno partija računa. Ovo se može izmeniti negativnim odgovorom na početku izveštaja.

GOTOVINA PO RADNIM JEDINICAMA – Ovaj izveštaj daje potrebna sredstva za isplatu gotovinskog dela plata.

REKAPITULACIJA PO NAČINIMA ISPLATE – Za svaki način isplate daje se posebna lista.

LISTA PO IZABRANOM PARAMETRU – Za izabrani parametar obračuna pravi se lista sa isplatama za svakog radnika. Posebna varijanta ovog izveštaja daje i šifre radnika.

LISTA OBUSTAVA – Za svaku obustavu iz spiska pravi se isplatna lista. Opciono se može navesti radna jedinica i mesna zajednica. Ukoliko obustave imaju isti račun, biće ispisane u jednoj grupi. Ukoliko se izaberet tip izveštaja 2, dobija se lista obustava prilagođena eksportu.

EXPORT PO NAČINIMA ISPLATE – Ovaj izveštaj daje listu (partija, matični broj, iznos) u obliku pogodnom za dalju automatsku obradu.

NEISKORIŠĆENO PORESKO OSLOBOĐENJE – Ovaj izveštaj daje listu radnika kod kojih nije iskorišćeno poresko oslobođenje (jer je zarada manja od oslobođenja).