PLATE – KATEGORIJE (STEPENI STRUČNE SPREME)

Po stručnoj spremi se zaposleni klasifikuju u više kategorija. Svaka kategorija ima svoju minimalnu osnovicu za obračun koja se dalje koristi za obračun. U ovu tabelu se unose stepeni stručne spreme i ukoliko želite automatsku štampu obrazaca (OD, OPJ), oznake moraju biti standardizovane i to: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 07-2 i 08. 01 i 02 se kasnije stavljaju u jednu kategoriju prilikom pravljenja obrazaca. Minimalne bruto osnovice možete učitati i iz sistemskog clipboarda komandom Alt-R, ukoliko imate najnoviji update programa. Ukoliko nije uneta ni jedna kategorija, program automatski učitava sve kategorije iz sistemskog clipboarda. Unos vrednosti bruto zarada se može uneti direktno ili preko komande F2/F4.
Po najnovijim propisima, postoje posebne osnovice za zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, a posebno za PIO.

F2 – Nova kategorija

F3 – Brisanje kategorije

F4 – Izmena kategorije

F5 – Štampanje proizvoljnog obračuna po izabranoj kategoriji.

ENTER – Pregled radnika u određenoj kategoriji.

Alt-W – Snimanje svih kategorija u clipboard

Alt-R – Učitavanje kategorija iz clipboarda