PLATE

Ovaj modul služi za kadrovsku evidenciju i obračun plata zaposlenih radnika. Osnovna karakteristika programa je visoka fleksibilnost i mogućnost podešavanja obračuna prema vašim specifičnim potrebama. Korišćenje se odvija u nekoliko faza.
Prvo treba 1definisati radnike i njihove osnovne podatke: ime i prezime, adresu, telefon, radni staž i slično. Pripremna radnja za ovo je unošenje podataka u matične tabele opština, radnih jedinica, radnih mesta i kategorija (podaci iz ovih tabela se koriste prilikom unosa podataka za radnike).

Zatim se definišu 0modeli obračuna. Model predstavlja način na koji se vrši obračun i predstavlja skup formula koje ga realizuju. Osim toga, obračun sadrži podatke o stavkama koje treba štampati na platnom listiću i rekapitulaciji obračuna. Obračun nije neophodno ručno unositi, već je jednostavnije iskoristiti komande za učitavanje obračuna sa diskete ili sa diska (Alt-R). Naravno, pre toga treba komandom Alt-W snimiti obračun na disk ili disketu.

Treća faza predstavlja sam 2obračun: prvo se kreira nov obračun, eventualno isključe ili uključe radnici iz njega, podese neki specifični parametri, a onda se komandom F8 izvrši sam obračun. Obračun se može ponoviti više puta. Komandom F9 možete generisati potrebne virmane za uplatu plate.

Poslednja faza predstavlja štampanje raznih izveštaja i rekapitulacija. Svaki obračun automatski upisuje stavku u karticu isplata radniku.