PLATE – NAČINI ISPLATE

Neto iznos plate se može isplatiti na razne načine. Korisnik korišćenjem ove opcije ima mogućnost da napravi listu načina isplate i kasnije da za svakog radnika odredi u kom odnosu će se neto iznos raspodeljivati.

Komande koje se mogu koristiti:

F2 – Kreiranje novog načina isplate. Treba uneti šifru, način isplate (na ruke, tekući, …), iznos za zaokruženje i opis načina isplate. Zaokruženje je iznos na koji se zaokružuje određeni iznos. Na primer, ako se zada 10, sračunata isplata od 1239.56 će postati 1230.00, a ostatak će se pripojiti ostalim načinima isplate. Treba izabrati banku na koju se odnose uplate, račun banke i opciono poziv na broj koji se koristi prilikom uplate. Ukoliko se uključi opcija „Zbirna uplata“, za sve radnike sa tim načinom plaćanja se pravi jedan zbirni virman, a u suprotnom se pravi poseban virman za svakog radnika.

F3 – Brisanje načina isplate

F4 – Izmena načina isplate