OBRAČUN BEZ ISPLATE ZARADA

Ukoliko se do kraja meseca ne isplati zarada za prethodni mesec, poslodavac je dužan da uplati doprinose bez isplate zarada. Ovo se tretira kao prvi deo obračuna plate, a kasnije se obračunava drugi deo sa isplatom zarada. Obračun se radi tako što se kreira prvi deo isplate, kao u standardnom obračunu, ali se uključi opcija „OBRAČUN BEZ ISPLATE“. Za sve radnike se stavi da je plata 0 (bruto, neto, koeficijent…) i uradi se klasičan obračun. OD obrazac se štampa bez rednog broja 1 i 10. Popunjavaju se samo sekcije I i II. U delu I se popunjavaju kolone 4 i 6, a u trećem kolone 4 i 8 (PS 10 i 11/2012, strana 34). Red 3 se menja i dodaje se tekst BEZ ISPLATE ZARADE.

Drugi deo zarada se radi normalno, pri čemu program automatski obračunava pun iznos zarada.