(POSLOVANJE\Radnici i zarade\Pregled radnika, F10)

Za svakog radnika se mogu definisati obustave koje će se oduzimati od obračuna na kojima je uključen parametar „Generisanje obustava“. Obustave mogu biti vezane za pojedinačnog radnika ili zajedničke koje se odnose na sve radnike. Za svaku obustavu se definišu određeni zajednički podaci i rate koje određuju iznos i datum kada se taj iznos plaća. Obustave po svakom radniku se mogu videti u tabeli obustava koja sadrži sve unete podatke:

obu-0

Zajedničke obustave (Shift+F10 u Pregled radnika) imaju drugačiji natpis, ostale komande su identične. Pomeranjem kursora se bira obustava. Može se koristiti i brzo traženje po nazivu obustave. Posle definisanja zajedničkih podataka, neophodno je definisati i stavke obustave (komanda ENTER).

Mogu se koristiti i sledeće komande:

Enter. Pregled stavki izabrane obustave.

F2 – Upis nove obustave. Unose se sledeći podaci.

obu-1

Status. Oznaka koja određuje da li je obustava aktivna, isplaćena ili neaktivna (označene sa crticom). Kada se generišu obustave, uzimaju se u obzir samo obustave označene kao aktivne.

Šifra. Ovo je neobavezan podatak i koristi se kasnije u knjiženju u GK. Ukoliko želite da posebne obustave knjižite na posebna konta, unesite ovde neku oznaku. U suprotnom možete preskočiti ovo polje.

Opis obustave. Ovde unesite opis obustave.

Kreditor. Ovde se bira partner/kreditor i kome se isplaćuje zadata obustava.

Vrsta obustave. Izaberite vrstu obustave: Kredit, Lizing, Interno … Poseban tip obustave je „Stalna obustava“ za koju se ne definišu rate, nego podrazumeva stalno skidanje zadatog iznosa sa zarade. Na primer, tako se mogu zadavati sindikalne članarine. Zajedničke obustave mogu imati samo tip „Stalna obustava“.

Važi u periodu. Period u kome važi obustava. Obustava se uzima kao aktivna samo za datume u okviru zadatog perioda. Ukoliko drugi datum nije zadat, uzima se da obustava važi neograničeno.

Prioritet. Prioritet obustave u slučaju nedostatka sredstava.

Iznos. Unosi se mesečni iznos obustave ili formula, ukoliko je izabrana Vrsta obustave „Stalna obustava“, a za sve ostale vrste obustava može da se unese nula. Primer: zaposleni dobije sudsku presudu po kojoj je dužan da plaća trećinu zarade kao alimentaciju do punoletstva deteta. U tom slučaju se izabere Vrsta obustave „Stalna obustava“, koja važi u periodu od 19.04.19 do 22.08.30, a u  Iznos se unese formula „neto*0.3“ (bez navodnika). Program onda u stavke obustave, koje mogu da se vidi kada se pritisne Enter na obustavi u tabeli obustava, upisuje svaku pojedinačnu ratu koja je isplaćena (povučena u obračun koji je urađen).

Valuta. Valuta u kojoj se obračunava obustava.

Kurs. Za devizne obustave, da li se za obračun uzima prodajni, kupovni ili srednji kurs. Prilikom obračuna se iz kursne liste uzima tekući kurs označene valute i to kupovni, srednji ili prodajni i na osnovu toga se obračunava devizni iznos obustave. Posebna opcija je „Interni kurs“. Ona se koristi kad kreditor ima poseban kurs za obračun koji se može zadati pre svakog obračuna (komanda F8). U tom slučaju se računa dinarski iznos i on se koristi kod obračuna.

Zbirna obustava. Da li se sve obustave na kojima je označen isti kreditor sumiraju na jedan nalog za plaćanje. Da bi se obustave sumirale, neophodno je da imaju isti opis, kreditora i tekući račun.

Račun. Račun na koji treba uplatiti obustavu.

Poziv na broj. Model i poziv na broj za uplatu.

Šifra plaćanja. Ukoliko se unese ovaj podatak, kasnije se kod generisanja naloga za plaćanje uzima šifra sa obustave, umesto standardne šifre 246.

 

Shift-F2 – Generisanje obustava na osnovu ukupnog iznosa i broja rata.

F3 – Brisanje obustave. Obustave se može brisati samo ako nema definisane stavke.

F4 – Izmena podataka za obustavu.

Ctrl-F6 – Import obustava iz XLS datoteke. Datoteka treba da ima sledeću strukturu:

<datum> <MB> <šifra-obustave> <iznos> <opis>

Kada se izabere ovakva datiteka, program prvo proverava da li su ispravni svi MB i šifre obustava. AKo je neka neispravna, ispisuje se greška i rad se prekida. Ako je sve ispravno, program učitava redom sve obustave.

F8 – Izmena internog kursa za određenog kreditora. Menjaju se sve obustave kod kojih je označen „Interni kurs“ u zadatom vremenskom intervalu i kod kojih je polje „Isplaćeno“ jednako nula. Napomena: obratite pažnju da ova opcija neće promeniti obustavu ako ste napravili obračun koji je preuzeo neku od rata, jer je iznos „isplaćeno“ u tom slučaju različit od nule.

F10 – Selekcija svih ili samo aktivnih obustava.

Alt-W – Snimanje obustave u clipboard.

Alt-R – Učitavanje obustave iz clipboarda.