EVIDENCIJA OPŠTINA

Za evidenciju radnika potrebno je uneti tabelu opština stanovanja radnika. Za unos i izmenu opština mogu se koristi sledeće komande:

F2 – Upis nove opštine u evidenciju

F3 – Brisanje opštine

F4 – Izmena opštine

F5 – Štampanje obračuna po izabranoj opštini

Enter – Pregled svih radnika po izabranoj opštini