– Otvara se zajednička obustava (Sh-F10):

TIP OBUST.: Stal
 DATUM.....: 01.01.14
 ŠIFRA.....: PLZ
 OPIS......: Porez na neto zaradu
 IZNOS.....: PLZ()
 DEV.IZNOS.: 0,00
 UPLATA ZA.: -
 TEK.RAČUN.: 840-745111843-14
 POZIV NA..: 97 601
 ZBIR UPL..: ( )
 RADNA JED.: -
 MESNA ZAJ.: -

Bitno je da se iznos unese PLZ(), a za poziv na broj 601 – tako se kasnije generiše ispravan nalog za prenos. Program sumira sve isplate u određenom mesecu i na osnovu ukupnog iznosa računa porez za taj mesec.

– Obustava se uključuje kod zadnje isplate u slučaju da postoji više isplata.