RADNA MESTA

Sva radna mesta koja se koriste u evidenciji radnika moraju biti upisana u ovu tabelu. Koriste se uobičajene komande:

F2 – Upis radnog mesta u evidenciju

F3 – Brisanje radnog mesta

F4 – Izmena radnog mesta

F5 – Pregled izabranog obračuna po izabranom radnom mestu.

ENTER – Pregled radnika na određenom radnom mestu.