PLATE – RADNE JEDINICE

Svi radnici pripadaju nekoj radnoj jedinici koja se bira iz tabele radnih jedinica. Za evidenciju se koriste standardne komande:

F2 – Upis nove radne jedinice.

F3 – Brisanje jedinice

F4 – Izmena radne jedinice

F5 – Pregled izabranog obračuna po izabranoj radnoj jedinici.

F8 – Mesečni izveštaj za radnike izabrane radne jedinice.

F9 – Štampanje obrasca M4 za selektovane radne jedinice. Omogućeno je štampanje M4 obrazaca za radnike i poslodavce, kao i odgovarajućih specifikacija. Moguće je štampanje i podataka u propisanom e-formatu.

F10 – Specifikacija radnih mesta po radnim jedinicama.

ENTER – Pregled radnika po izabranoj radnoj jedinici.

SPACE – Selekcija radne jedinice.