PLATE – UPRAVNI ODBOR

Ovaj obračun se koristi za članove upravnog i nadzornog odbora. Zarada se zadaje u brutoiznosu, a moraju se zadati i troškovi u procentualnom (obično 20 procenata) ili apsolutnom iznosu. Primer:

Neto............. 20.000 17.300
Dokum.troškovi... 11.300
Bruto............ 29.620 21.401
Normirani troš... 5.924
Prihod........... 23.696 10.101
Por.na prihod 20. 4.739 2.020