ELEMENTI OSNOVNOG SREDSTVA – Izbor podata koji će se čuvati po svakom osnovnom sredsvu.

AMORTIZACIJA PO DANIMA – Ova opcija određuje da li se amortizacija OS radi po danima počev od datuma nabavke ili po mesecima (od 1. u narednom mesecu). Pošto se za nova OS poreska amortizacija računa isključivo po danima, preporučljivo je da se i knjigovodstvena amortizacija radi po danima. Na taj način se neće javiti razlika između knjigovodstvene i poreske amortizacije tamo gde su isti procenti amortizacije.