PODEŠAVANJE ARHIVIRANJA

Ova opcija služi za podešavanje arhiviranja podataka. Redovno arhiviranje (backup) podataka je izuzetno važno, jer omogućava da u slučaju kvara računara ili bilo kakvog oštećenja podataka vratite izgubljene podatke. Program omogućava automatizaciju najviše tri načina snimanja podataka. Korisnik je slobodan da ove načine sam podesi kako je njemu najzgodnije, ali je važno da se povremeno pravi neka kopija podataka.

Za svaki tip snimanja zadaju se sledeći parametri:

SNIMANJE PODATAKA – komanda koja realizuje snimanje. Na primer, to može biti komanda pkzip a:save *.*.

OPIS OPERACIJE – ovde se unosi tekstualni opis operacije, na primer, „snimanje podataka na disketu“.

MEMORIJA – Memorija u KB koja je potrebna za startovanje programa za arhiviranje.

VERIFIKACIJA – Da li je prilikom snimanja na diskete potrebno verifikovati arhivu.

AUTO BACKUP – Na koliko dana se startuje automatski backup programa. Ukoliko se stavi 0, neće se raditi auto backup. U suprotnom, kada se pređe zadati broj dana, program pri izlasku korisnika automatski traži backup svih podataka. Backup se pravi na C: disku i nije obavezno da ostali korisnici prekinu rad.