PODEŠAVANJE BOJA

Svaki korisnik može da podesi boje u programu po svojim željama. Prvo treba iz menija izabrati objekat kome se menja boja, a zatim iz ponuđene palete izabrati željenu kombinaciju. U desnom prozoru se pokazuje izgled ekrana posle izmenjene boje. Po završenom podešavanju boja, treba izabrati opciju „snimanje palete“, čime se izabrane boje trajno postavljaju. Ukoliko želite da vratite prethodne sistemske boje, izaberite opciju „Učitavanje paleta“ i izaberite jednu od ponuđenih sistemskih paleta.