REGISTRATOR FAKTURA – Registrator faktura u koji se upisuju fakture za čuvanje guma.

GODIŠNJA CENA ČUVANJA – Koliko se naplaćuje godišnje čuvanje guma.

GODIŠNJA CENA ČUVANJA SA FELNAMA – Koliko se naplaćuje čuvanje guma sa felnama.