PODEŠAVANJE FAKSA

Ukoliko je obezbeđen eksterni program koji može da šalje faksove preko ugrađenog faks modema, program obezbeđuje vezu ka takvom programu. Ovde treba zadati naziv drajvera za štampu preko koga ide komunikacija.

FAX WIN DRAJVER – Pun naziv Win drajvera preko koga se šalju faksovi. Treba navesti pun naziv, na primer „WinFax on LPT1:“.