PODEŠAVANJE LOGOTIPA

Ova opcija služi za kreiranje jednostavnih tekstualnih logotipa koji se po potrebi upisuju na dokumenta (profakture, fakture, …). Dozvoljeno je kreiranje novih logotipa (F2), brisanje postojećih (F3) i izmena (F4). Treba imati u vidu da su logotipi binarne datoteke, pa u njima ne važe standardne komande za procesiranje skriptova.