PODEŠAVANJE MODEMA

Ukoliko program koristi opcije za modemski prenos podataka, ovde je neophodno podesiti odgovarajuće parametre modemske veze.

TESTIRANJE MODEMA – Da li treba pre rada izvršiti testiranje modema.

BRZINA – Brzina modema. Na primer, 14400.
PORT – Port na kome je modem (COM1, COM2, COM3, COM4, …)

IRQ – IRQ koji koristi modem.

BASE IO – Bazna IO adresa

INIT STRING – string koji se prosleđuje modemu pre komunikacije.

DSZ SEND – Komanda kojom se šalje datoteka.

DSZ RECEIVE – Komanda kojom se prima datoteka.

MEMORIJA – Memorija u KB potrebna za slanje ili prijem podataka.