PODEŠAVANJE NARUČIVANJA

U NARUDBENICAMA SE NUDE CENE – Izbor cena koje će se nuditi prilikom kreiranja naružbenica.

KREIRANJE NARUDBENICA SA OSTATKOM – Ukoliko se prilikom kopiranja narudžbenice u ulaz ne realizuju sve stavke, ostatak se automatski upisuje u narudžbenicu istog broja sa dodatkom /a, /b, …