PODEŠAVANJE NOĆNE OBRADE

Ova opcija služi za podešavanje noćne obrade. Koriste se komande kojima se baza indeksira, testira, pakuje itd. Ako postoje kritične greške, izveštaj se može poslati na mail koji se zada.

Skript za noćnu obradu – Preko ove opcije se podešava skript koji treba da sadrži komande noćne obrade.

Vraćanje originalnog skripta za NO – Vraća se sistemski skript za NO.