Ova opcija služi za podešavanje raznih parametara koji se koriste kod evidencije maloprodaje i automatskog kreiranja KEP knjige. Ukoliko se za neku vsrtu dokumenta unese bilo kakav tekst, ta vrsta dokumenta se knjiži u MP KEPU i pri tom se koristi zadati tekst. Pri tom se mogu koristiti specijalne oznake kojima se označava broj dokumenta, datum i sl.

INTERNI PRENOSI – Knjiže se svi prenosi iz bilo kog magacina u prodavnicu. Zadaje se tekst koji će se koristiti kod knjiženja takvog prenosa.

<N> – Broj prenosa
<DD> – datum dokumenta
<D> – datum u obliku broja

INTERNI POVRAĆAJ – Svi povraćaji.

<N> – Broj prenosa
<DD> – datum dokumenta
<D> – datum u obliku broja

KNJIŽENJE ULAZA – Knjiženje direktnih ulaza i kalkulacija. Mogu se koristiti sledeće oznake:

<DD> – datum dokumenta
<D> – Datum dokumenta
<N> – Broj ulazne kalkulacije
<U> – Broj ulaznog dokumenta
<P> – Naziv i adresa dobavljača
<F> – Broj fakture
<V> – Datum PDV-a

KNJIŽENJE NIVELACIJA – Knjiženje maloprodajnih nivelacija.

<DD> – datum dokumenta
<D> – Datum u obliku broja
<N> – Broj nivelacija

KNJIŽENJE POPISA – Zapisnik o popisu robe.

<DD> – datum dokumenta
<D> – Datum u obliku broja
<N> – Broj popisa

EVIDENCIJA MP – Pazari iz evidencije MP.

<DD> – datum dokumenta
<D> – Datum
<N> – Broj evidencije

EVIDENCIJA MP – POPUST – Popusti iz evidencije MP.

<DD> – datum dokumenta
<D> – Datum
<N> – Broj evidencije

EVIDENCIJA MP – POVRAĆAJ – Povraćaji.

<DD> – datum dokumenta
<D> – Datum
<N> – Broj evidencije

INTERNI ULAZI

<DD> – datum dokumenta
<D> – Datum
<N> – Broj ulaza

INTERNI IZLAZI

<DD> – datum dokumenta
<D> – Datum
<N> – Broj izlaza

FAKTURE – Knjiženje izlaznih faktura.

<DD> – datum dokumenta
<D> – Datum u obliku broja
<N> – Broj fakture
<P> – Kupac

STORNO FAKTURE – Knjiženje storno izlaznih faktura.

<DD> – datum dokumenta
<D> – Datum u obliku broja
<N> – Broj fakture
<P> – Kupac

U MP SE NUDE CENE – Koje cene se nude u evidenciji MP.

ZBIRNO EVIDENCIJA MP – Ovaj parametar određuje da li će se računi iz evidencije maloprodaje u okviru jednog dana knjižiti zbirno ili jedan po jedan.

PROVERA DATUMA UPLATE – Da li se proverava datum pod kojim se knjiži uplata u KEP. Ako se ovaj parametar isključi, uplata se knjiži pod prethodnim danom od datuma uplate.

KNJ.UPLATE PRET.DAN – Da li uplatu treba knjižti pod prethodnim danom u TK?

FINANSIJSKO KNJIŽENJE – Da li se MP pazar knjiži na osnovu uplaćenih pazara (finansijski) ili na osnovu prodate robe?

NE KNJIŽE SE ARTIKLI – Evidencije MP sa navedenim oznakama se NE knjiže u KEP. Za ostala dokumenta se selekcija vrši po tipu artikla na njima.

RABAT U ISTOM REDU – Normalno se odobren rabat za IF ispisuje u posebnom redu. Ova opcija ima efekat da se rabat ispisuje u istom redu kao i ostali podaci.

BROJ SMENA U MP – Definisanje broja smena u MP

NEDOVOLJNA KOLIČINA U MP – Koja akcija se preduzima za nedovoljnku količinu u evidenciji MP.

UPLATE PO VEZANOM DOKUMENTU – Ukoliko je kupac označen kao MP kupac, sve njegove uplate će se knjižiti i u TK/KEPU. Međutim, ukoliko firma ima više objekata, tada kupac može kupovati robu u raznim objektima. Tada ova opcija određuje da se uplata knjiži u onom MP objektu na koji glasi originalna faktura. NAPOMENA: ova opcija NE prepoznaje višestruke veze između uplata i dokumenata!

CENE IZ KALK.SE UPISUJU U – Gde se upisuju cene iz kalkulacija.