PODEŠAVANJE PARAMETARA PROIZVODNJE

Kroz ovu opciju se podešavaju parametri evidencije proizvodnih naloga.

PROIZVODNI MAGACIN – oznaka internog magacina u kome se odvija proizvodnja.

PRENOS IZ SIROVINA – Da li treba raditi automatski prenos iz magacina sirovina.

MAGACIN SIROVINA – Magacin sirovina.

NALOZI IDU U – Registrator u koji idu trebovanja sirovina.

PRENOS U GOTOVE PROIZVODE – Da li će se raditi automatski prenos u gotove proizvode.

MAGACIN GOTOVIH PROIZVODA – Oznaka magacina gotovih proizvoda.

NAMENSKI NALOZI – Da li se svaki nalog vezuje za određenog kupca – naručioca.