Podešavanje programa sadrži sistemske opcije o dokumementima koja se kreiraju u programu, karticama partnera, cenama i slično. Sva podešavanja su zajednička za sve korisnike programa.