Sistemske opcije sadrže podešavanja parametara programa koja su zajednička za sve korisnike.