VOZILA I TRANSPORT

TRANSPORT NEREALIZOVANIH NALOGA – Da li se u transport uključuju svi nalozi ili samo realizovani.

POPUST NA TRANSPORT – Da li se generiše popust za lično preuzimanje robe po cenovniku za transport.

CENTRALNI MAGACIN – Magacin iz koga se transportuje roba i za koji važi automatski popust za transport.

KREIRANJE NALOGA ZA ISPORUKU – Način prikazivanja novih naloga za isporuku: po regionima, po magacinima ili sve odjednom.

ŠTAMPA FAKTURE POSLE REALIZACIJE – Da li posle realizacije treba štampati fakturu.

U KOLIKO PRIMERAKA – U koliko primerka se štampa faktura posle realizacije.

PONOVLJENA REALIZACIJA NALOGA – Da li posle realizacije treba ići na sledeći nalog.

IZMENA DATUMA KOD REALIZACIJE – Da li kod realizacije naloga (F9, Ctrl-F9, F10) treba menjati datum dokumenta na tekući datum.

SELEKCIJA POZ/NEG. NALOGA – Da li je dozvoljeno zajedničko selektovanje pozitivnih i negativnih naloga.

SELEKCIJA REAL/NEREALIZOVANIH NALOGA – Da li je dozvoljena istovremena selekcija realizovanih i nerealizovanih naloga?

SER.BROJ FIRME ZA TRANSPORT – Serijski broj firme kojoj se šalju e-nalozi za transport. Podržani su Milšped, Lagermax i HBT logistic. Kada se unese ovaj serijski broj, u meniju na Alt-E u fakturama i ulazima dobijaju se nove stavke koje omogućavaju da se šalju ili primaju nalozi za prijem i isporuku.

OZNAKA ALT.ŠIFRE ARTIKLA – Ukoliko se za e-dokumenta koriste alternativne šifre, ovde treba upisati oznaku tih alt.šifara.